Ekpresowa Komunikacja Drogowa Sp. z o.o.

Kariera

 

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego i przesłania go drogą elektroniczną:

 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest EKD Sp. z o.o. z siedzibą:

ul. Makoszowska 4b

44-178 Przyszowice

 Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 6 miesięcy, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą przekazywane osobom trzecim.    

 Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

 W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).    

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla skorzystania z formularza kontaktowego. Przesyłając CV za pomocą formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w nim zawartych w związku z prowadzonymi przez firmę postępowaniami rekrutacyjnymi

TimoCom ID: 258885
 
X
Password:
Wrong password.